Hồi dương cứu nghịch

Bài thuốc Hồi dương cứu nghịch dùng chữa các chứng dương khí suy yếu, nội hàn thịnh, có các triệu chứng chân tay quyết lạnh, tiêu lỏng nước trong, lưỡi nhạt rêu trắng nhuận, mạch trầm vi hoặc trì nhược. 
Bài thuốc có tác dụng ôn thận trừ hàn, ích khí cố thoát để hồi dương cứu nghịch. 
Các vị thuốc như Phụ tử, Can khương, Nhục quế phối hợp với Nhân sâm, Chích thảo. 
Những bài thuốc thường dùng có: