Xạ can ma hoàng thang (Kim quỹ yếu lược)

  Thành phần:
  Xạ can 12 g
  Ma hoàng 12 g
  Tử uyển 12 g
  Khoản đông hoa 12 g
  Sinh khương 12 g
  Bán hạ 12 g
  Tế tân 4 g
  Ngũ vị tử 6 g
  Đại táo 3 quả
  Cách dùng: Sắc nước chia 3 lần uống trong ngày.
  Tác dụng: Ôn phế hóa đàm, chỉ khái, định suyễn.
  Được dùng có kết quả trong các bệnh viêm phế quản mạn tính, hen phế quản thể hàn