Việt tỳ thang (Kim quỹ yếu lược)

  Thành phần:
  Ma hoàng 12 g
  Sinh Khương 12 g
  Chích thảo 6 g
  Thạch cao 24 g
  Đại táo 4 quả
  Cách dùng: Sắc uống chia 3 lần trong ngày.
  Tác dụng: Sơ tán thủy thấp, tuyên phế, thanh nhiệt.
  Dùng cho người bệnh có triệu chứng phù từ thắt lưng trở lên, mặt và mắt sưng phù nặng kèm theo ra mồ hôi, sợ gió, hơi sốt, mồm khát gặp trong bệnh viêm cầu thận cấp, phù.