Đại thanh

Tức thanh đại, chữa chứng phát ban do nhiệt độc

KHÍ VỊ

Vị đắng tính rất hàn, không độc.

CHỦ DỤNG

Thương hàn phát ban do nhiệt độc, dùng Đại thanh tứ vật thang uống có hiệu quả;

Thương hàn mình cứng đờ, xương sống đau dùng Đại thanh cát căn thang rất hay;

Có Đại thanh thang chỉ dùng 1 vị Đại thanh sắc uống chữa thương hàn ra mồ hôi vàng, vàng da, chứng dịch lưu hành càng dùng nó nhiều.

Lại cần nó để bồi đắp ung nhọt; vả lại giải khát, chuyên chữa nhiệt độc lưu hành, nhức đầu, lở miệng, (tiểu thanh là thứ khác, dùng lá sống giã nát đắp chữa ung nhọt), nếu tỳ yếu hư hàn thì chớ dùng.

thanh đại