Bồ hoàng

KHÍ VỊ

Vị ngọt cay, hòa bình, tính hơi hàn, không có độc chạy vào huyết phận của can kinh

CHỦ DỤNG

cây bồ hoàng
Sao đen dùng thì chữa thổ huyết, tiện huyết, bổ hư lao
Để sống dùng thì phá được huyết ứ tích trệ, chữa độc, đau nhức, tiêu máu ứ tích khối, huyết nhiệt chạy bậy, con gái kinh nguyệt không điều, đàn bà đẻ đau dạ con, chữa trật đả tổn thương, chữa ung nhọt chốc lở sưng do phong, kiêm lợi tiểu tiện.
Vô luận là trường phong, thổ huyết, nục huyết đều chữa được, lại chữa chứng đái máu, kiết lỵ máu

NHẬN XÉT

Bồ hoàng là thuốc của huyết phận, nhưng huyết chứng thuộc nguyên nhân ngoài mà chữa ngọn (tiêu) thì có công hiệu kỳ diệu, còn chứng thổ huyết, nục huyết do nội thương hư yếu thì khó thu được hiệu quả